Proč zrušit Strategii 2030+?

Protože se nezakládá na reálných datech - dokumenty, které vytvořila „expertní komise" lze stáhnout na stránkách Ministerstva školství: 

Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ 

Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+.

Zde je ukázka několika "dobrých nápadů", které dokumenty obsahují:

- o tom, co se bude ve školách učit, mají rozhodovat aktivisté ze žákovských parlamentů 

(Strategie, str. 34),


- angažovanost žáka má být „zohledněna" při přijímání na střední a vysoké školy

(Strategie, str. 40),


 - žáky základních škol mají učit studenti středních škol a středoškoláky zase budou učit nedostudovaní vysokoškoláci 

(Hlavní směry, str. 41)


 - má být „zkvalitněno" zavádění inkluze (označované „společné vzdělávání") do školek 

(Strategie str. 84)


 - má být zajištěno doučování pro „znevýhodněné žáky" a zároveň má být vymáhán zákaz placeného doučování dětí „bohatších rodičů"

(Hlavní směry, str. 37)


 - má dojít k nahrazení známek tzv. „formativním hodnocením"; to má mít převážně ústní podobu - učitel žákovi zpětnou vazbu pouze řekne - rodiče tak ztratí přehled o výsledcích dítěte

(Strategie, str. 30)


 - „distanční výuka" má zůstat zachována i po skončení koronavirové krize - jen bude přejmenována na „kombinovanou výuku" 

(Strategie str. 32)


- nemají být veřejně dostupné informace o kvalitě škol, aby se nezvětšovaly sociální nerovnosti

(Hlavní směry, str. 32)


 - má dojít k prolomení dat o jednotlivcích z různých informačních systémů - děti mají být sledovány od vstupu do vzdělávacího systému, tedy od školky. 

(Hlavní směry, str. 55)