Hospodaření

Peníze jsou důležité, ale nejsou nejdůležitější. Více než finanční příspěvek nám pomůže Vaše osobní zapojení - Vaše práce, Vaše zkušenosti a Vaše myšlenky.

Penězi konkurovat nemůžeme, myšlenkami ano!

Pokud se přesto rozhodnete naši práci finančně podpořit, nemusíte dar posílat přímo na transparentní účet, ale můžete jej poslat na běžný účet a my jej odtud přepošleme na transparentní účet. To proto, abychom chránili Vaši identitu. Kterou z variant zvolíte necháme na Vás. Za případné příspěvky děkujeme. 

Běžný účet: 2601921170 / 2010 (Fio banka)

Transparentní účet: 2401921168 / 2010 


Zásady našeho hospodaření:

1.Finanční příspěvky smějí být využity jen na přímou činnost spolku:

    • náklady na webové stránky (webhosting, zabezpečení, atd.),
    • tisk pracovních materiálů,
    • korespondence,
    • pronájem prostor pro setkávání autorů (až to bude povolené),
    • cestovní náklady na cesty za autory, rodiči a spolupracovníky atd.

2. Z příspěvků nelze hradit mzdové náklady - naše práce je bezplatná a dobrovolná.


3. Budeme sice žádat o finance Ministerstvo školství, neboť pracujeme za něj, ale v žádném případě nenecháme svoji práci křivit dotačními podmínkami. To raději peníze nedostaneme.