Naše cíle:

1. Zrušení Vzdělávací strategie ČR do roku 2030+ 

Proč je tato strategie špatná?


2. Vytvoření kvalitního vzdělávacího programu 

Program bude mít dobře provázaný systém učiva s jasně stanovenými cíli. Zároveň žákům umožní vybrat si v 8. a 9. ročníku předměty podle svých zájmů (hlavní předměty budou povinné). Přidejte se!


3. Zrušení současné podoby inkluze 

Inkluze musí končit tam, kde začínají práva ostatních dětí.


4. Zajištění rovného přístupu ve ke všem dětem 

Odmítáme dělení na „děti hodné zvláštního zřetele" a „ty ostatní". Budou-li zdarma třeba sešity, tak ať jsou zdarma pro všechny žáky. 


5. Znovuzavedení preventivních zdravotních prohlídek

Prohlídky u dětského a zubního lékaře by měly být dobrovolné na základě písemného souhlasu rodičů a probíhaly by v rámci výuky. Vyřeší se tím nedostatečná péče o chrup dětí způsobená nedostatkem zubních lékařů. 


6. Distanční výuka bude jen nouzovým řešením

Měla by sloužit jako záložní prostředek, podobně jako nouzové osvětlení při mimořádných situacích. Její využití musí být vždy odůvodněné, např. v případě dlouhodobé nemoci žáka. 


7. Bezplatné doučování žáků přímo ve školách

Doučování bude dobrovolné a zúčastnit se jej budou moci všichni žáci bez ohledu na původ. Doučovat budou učitelé a budou mít práci hrazenou.


8. Zákaz šíření reklam ve školách a na školních akcích

Podle současného Školského zákona je působení reklam ve školách povolené.  


9. Zákaz politického a ideologického působení ve školách

Máme na mysli  jakékoliv politické a ideologické působení - včetně ideologií, které samy sebe prohlašují za „lidskoprávní". Jak známo - cesta do pekla je dlážněna dobrými úmysly. Výchova je věc rodičů, ne zájmových skupin.